+48 32 760 21 59 sekretariat@econ-trader.pl

Econ Trader Sp. z o.o.

ul. Długosza 27
42-580 Wojkowice
T +48 32 760 21 59

NIP 8992716354
KRS 0000386266
REGON 021502082
BDO  000023299

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wniesiony w całości 20.000 zł

 

Zarząd Spółki:

Prezes Zarządu – Łukasz Urbańczyk
Wiceprezes Zarządu – Marcin Piekarski

Prokurent samoistny – Filip Olenderek
Prokurent samoistny – Maciej Bodnar

Dział Handlowy:

Paweł Sochacki
K +48 514 075 340
e-mail: p.sochacki@econ-trader.pl

Agnieszka Drózd
K +48 513 703 946
e-mail: a.drozd@econ-trader.pl

 

Mapa