+48 32 760 21 59 sekretariat@econ-trader.pl

Spółka Econ Trader powstała w 2011 roku we Wrocławiu. 

Współuczestniczyła w projektowaniu i budowie zakładu produkcji paliw alternatywnych RDF na terenie cementowni w Chełmie należącej do EkoPaliwa Chełm Sp. z o.o. Następnie przeprowadziła inwestycję we własną instalacje przetwarzania odpadów w Wojkowicach w powiecie będzińskim. Obecnie wchodzi w drugi etap realizacji projektu. Stale rozwija swoje kompetencje w zarządzaniu strumieniami odpadów i ich zagospodarowaniu.

Econ Trader prowadzi działalność z zakresu gospodarki odpadami.

  • Zakład przetwarzania odpadów w Wojkowicach
  • Przetwarzanie odpadów surowcowych
  • Obrót surowcami wtórnym
  • Odbiór i transport odpadów przemysłowych oraz niebezpiecznych
  • Główny dostawca pre RDF do firmy EkoPaliwa Chełm (CEMEX)
  • Możliwości zagospodarowania 140 tys. ton odpadów rocznie