+48 32 760 21 59 sekretariat@econ-trader.pl

O Grupie

Grupa Econ poprzez spółki celowe Econ, EkoPartner Recykling i Econ Trader, realizuje od 1999 roku przedsięwzięcia biznesowe na szeroko pojętym rynku związanym z gospodarką odpadami, recyklingu oraz odnawialnych źródeł energii.

Econ od roku 1999 odpowiada za maksymalizację osiąganych wyników finansowych oraz długoterminowy rozwój spółek Grupy.

 • Kreowanie strategii biznesowych
 • Nadzór nad realizacją przedsięwzięć biznesowych 
 • Pozyskiwanie nowych kontrahentów, 
 • Prowadzenie negocjacji handlowych
 • Rozwój nowych projektów inwestycyjnych
 • Analizy potencjału rynkowego

EkoPartner Recykling od roku 2010 prowadzi działalność w Lubinie z zakresu przetwarzania odpadów.

 • Zakład Mechaniczno Biologicznego Przetwarzania odpadów
 • Status Instalacji Komunalnej (były RIPOK) 
 • Sortownia odpadów surowcowych
 • Odbiór odpadów komunalnych i przemysłowych
 • Możliwość zagospodarowania 320 tys. ton odpadów rocznie
 • Rekultywacja terenów zdegradowanych
 • Realizacja innowacyjnego projektu współfinansowanego przez NCBiR o wartości 18,5 mln zł

  Econ Trader od roku 2011 zarządza strumieniami odpadów pochodzenia komunalnego i przemysłowego pomiędzy instalacjami własnymi oraz zakładami firm partnerskich.

  • Zakład przetwarzania odpadów w Wojkowicach
  • Przetwarzanie odpadów surowcowych
  • Obrót surowcami wtórnymi
  • Odbiór i transport odpadów przemysłowych oraz niebezpiecznych
  • Główny dostawca pre RDF do firmy EkoPaliwa Chełm (CEMEX)
  • Możliwości zagospodarowania 140 tys. ton odpadów rocznie