+48 32 760 21 59 sekretariat@econ-trader.pl

Spółka handlowa Econ Trader od 2013 r. działa na rynku zagospodarowania odpadów możliwych do przetworzenia na wysokokaloryczne paliwa alternatywne (RDF – Refused Derived Fuel). Wchodzi w skład EkoPartner Group, grupy firm zajmujących się gospodarką odpadami.

Spółka jest jedynym i wyłącznym przedstawicielem do prowadzenia bezpośrednich i pośrednich rozmów handlowych oraz zawierania umów handlowych w zakresie organizacji lub pośrednictwa przy pozyskiwaniu odpadu do produkcji RDF dla firmy EkoPaliwa Chełm – producenta paliwa alternatywnego posiadającego zakład na terenie cementowni Cemex.