+48 32 760 21 59 sekretariat@econ-trader.pl

Oferujemy zagospodarowanie w procesach odzysku frakcji nadsitowej pochodzących z mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych o parametrach:

  •  Wilgotność ≤ 45%
  • Granulacja < 2500mm
  • Kaloryczność ≥ 13 GJ/Mg
  • Zawartość popiołu ≤ 25%
  • Zawartość siarki ≤ 1,5 %

Jesteśmy zainteresowani współpracą

 w zakresie pozyskiwania i sprzedaży odpadów surowcowych pochodzących zarówno z odpadów komunalnych jak i przemysłowych.